Бухалки

ATTENTION: it might happen you will receive clubs whose logo was cancelled through a scrap and it has been put back. These are not to be intended as defective products, it is due to adequate our equipment to the new FIG regualtions (Pastorelli Sport)

ВНИМАНИЕ: може да се случи, да получите бхалки, чието лого е отменено чрез надраскване и е поставено обратно. Тези бухалки не трябва да се приемат за дефектни продукти, това се дължи на приравняването на оборудването ни според новите правила на FIG (Пасторели Спорт)

Показване на 1–12 от 98 резултата