Ленти

ATTENTION: it might happen you will receive a ribbon whose logo was cancelled through a black spot and it has been put back. These are not to be intended as defective products, it is due to adequate our equipment to the new FIG regualtions (Pastorelli Sport)

ВНИМАНИЕ: може да се случи, че да получите лента, чието лого е отменено чрез черно петно и е поставено обратно. Тези ленти не трябва да се приемат за дефектни продукти, това се дължи на приравняването на оборудването ни според новите правила на FIG (Пасторели Спорт)

Показване на 1–12 от 104 резултата